Biržų rajono  sporto Centro taryba
Monika Kregždytė, krepšinio trenerė, trenerių atstovė, Centro tarybos pirmininkė;
Dalė Drevinskienė, šaudymo trenerė, trenerių atstovė;
Simas Strelcovas, lengvosios atletikos treneris, trenerių atstovas;
Laima Kėželienė, tėvų (globėjų) atstovė, Centro tarybos sekretorė;
Raimondas Čepokas, tėvų (globėjų) atstovas;
Gita Einorienė, tėvų (globėjų) atstovė;
Lukas Žvalionis, ugdytinių atstovas;
Gabija Šteinbergaitė, ugdytinių atstovė;
Toma Einorytė, ugdytinių atstovė.

Biržų rajono sporto centro Darbo taryba
Donalda Povilonienė, raštvedė – kasininkė, Darbo tarybos pirmininkė;
Rolandas Puodžiūnas, vairuotojas, Darbo tarybos sekretorius;
Reda Jakubėnienė, valytoja.

Scroll to Top
Skip to content